Veel mensen hebben video-opnamen gemaakt . Ergens liggen nog oude opnamen te verouderen. De kwaliteit wordt steeds slechter, de banden gaan kleven of schimmelen. Web48 zet deze - voor het te laat is - voor u op DVD. 

Wij kunnen de volgende typen banden voor u digitaliseren:

  • VHS
  • VHS-C
  • Video 8 (Hi8)
  • Video 2000


De films worden op standaard DVD+R gebrand. Deze DVD is op elke DVD-speler af te spelen. De beeldkwaliteit zal overeenkomen met de kwaliteit van de band.

NB: Uit onderzoek naar de levensduur van DVD's is gebleken dat de houdbaarheid van de informatie op gebrande DVD's minder lang is dan voorheen werd aangenomen. Web48 adviseert elke twee jaar een kopie van de geleverde DVD's te maken. Er is dan geen sprake van kwaliteitsverlies.

Tarieven